Jak długo należy czekać na rozpatrzenie reklamacji?

Jak długo należy czekać na rozpatrzenie reklamacji?

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.